Kitchen pewter - Mary Pipkin
Kitchen pewter - Mary Pipkin